Kövess minket Instagramon is:

Elérhetőségeink:

team@finalartmedia.hu
+36 (30) 327 – 4706

Kövess Minket:

Hívj most! + 36 (30) 327-4706

Hozzájárulási nyilatkozat hírlevél küldéséhez

Alulírott, mint felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy Lánczos Dávid E.V. (székhely: 7044 Nagydorog, Táncsics M. u. 15; adószám: 55089805-1-37;) mint adatkezelő az 3. pontban meghatározott személyes adataimat  az Infotv. 5. § (1) bekezdésével és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésével összhangba kezelje.

1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

2. A hírlevél küldéssel adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a weboldal használata közben megadott személyes adatai felhasználásra  kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3. A hírlevél küldéssel kapcsolatos kezelt személyes adatok köre

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

4. Az adatkezelés célja

A finalartmedia.hu weboldal hírlevél formájában értesíti a hírlevélre feliratkozókat az oldallal és kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos aktualitásról.  

5. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

Adatkezelő neve: Lánczos Dávid

Adatfeldolgozó neve: Lánczos Dávid

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a hírlevelek kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy törlésre való kéréséig.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználót a személyes adatainak kezelése során az alábbi jogok illetik meg:

 • A tájékoztatáshoz való jog;
 • A helyesbítéshez való jog;
 • A törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Az adathordozhatósághoz való jog;
 • A tiltakozáshoz való jog;
 • A zároláshoz való jog;

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad, a Felhasználó részére a kérelemben megjelölt adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire.
Az adatkezelőnek a személyes adatot törölni kell, ha:

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36/1/391-1400; telefax: +36/1/391-1410) elrendelte.
8. Hozzájárulás visszavonása

A hírlevél alján lehetőséget biztosítunk a hírlevélről való leiratkozásra, illetve az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudja jelezni számunkra a hírlevélről való leiratkozást:

E-mail cím: team@finalartmedia.hu

Postázási cím: 1188 Budapest, Rákóczi utca 5.

Telefon: +36 (30) 327 - 4706.